Beheer & Syndicus

Immotoop specialiseert zich in het dagelijks beheer van onroerend goed als syndicus en als rentmeester :

Technisch beheer, op basis van een doorgedreven inzicht in constructie-en bouwmodaliteiten.
Administratief beheer, gebaseerd op het praktisch toepassen van vastgoedrecht.
Financiëel beheer, nauwgezet en boekhoudkundig verantwoord (volgens principes van dubbele boekhouding).

Immotoop verzekert eigenaars van onroerend goed, hetzij particulier, hetzij commerciëel of industriëel, een volwaardig beheerspakket, op maat van de behoeften van de klant. Bijzondere aandacht gaat naar het duurzaam onderhoud van het gebouw (als syndicus) en naar een optimalisatie van het rendement van het te beheren gebouw (als rentmeester).

Met jarenlange ervaring in het dagelijks beheer van studentenhuizen, appartementsgebouwen en commerciëel vastgoed kan Immotoop bogen op een sterke basis voor een gezond en renderend management van ieders patrimonium.